Sborová ohlášení 27.10. 2019

27.10.2019 11:40

Sborová ohlášení 27.10. 2019                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Bohoslužby slavíme opět příští neděli v 9.00. Budou to bohoslužby se zaměřením na děti.

Biblická hodina bude v úterý v 18.30.

Náboženství pro mladší děti je ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení pak v pátek v 14.30.

A náboženství pro starší děti také v pátek v 16.00.

 

2. Ve čtvrtek 31. října si jako každý rok připomínáme Den reformace. Vzláštní shromáždění ale nemáme.

Příští neděli 3.11. nás sbor v Brandýse zve do svého kostela k přednášce bratra Martina Fendrycha „30 let svobody a jak jsme s ní naložili“. Začátek je v 15.00.

 

3. Pán života a smrti povolal k sobě z této časnosti našeho bratra v Kristu pana Vladimíra Lněničku. Rozloučení s ním se koná v tomto kostele v úterý v 11.00.

 

4. Zítra má narozeniny Anička Slušná. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli má službu bratr Jura Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

 

6. Můžete si již objednat výrobky z Rolničky. Objednávkový arch je u služby.

 

6. Sbírka na charitativní a sociální pomoc vynesla v našem sboru 3610 Kč. Všem dárcům děkujeme. Dnešní chrámová sbírka je také celocírkevní a je určena pro Jubilejní toleranční dar. Tuto sbírku vám doporučujeme. JTD je stavební fond, z kterého Jeronýmova jednota poskytuje sborům bezúročné půjčky pro opravy církevních budov. Připomínáme si tak každý rok říjnové výročí Tolerančního patentu (13.10. 1781). Více naleznete na vývěsce.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

introit Ž 103.2-4

čtení Gn 4. 1-16

text Ex 20.13

poslání Mt 5.21-25, 38-48

písně 171, 611, 684, 480, 690

doprovod: Alena Běťáková

služba: Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.  

nedělní škola: Markéta Nováková

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921