Sborová ohlášení 26.9. 2021

26.09.2021 09:20

Sborová ohlášení 26.9. 2021                                                   

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                               

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

Biblická hodina v úterý nebude; je státní svátek.

Náboženství budou mít děti ve čtvrtek v 16.00

Konfirmační cvičení je pak v pátek ve 14.30.

 

2. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Jaroslava Macháčková a bratr Jaroslav Nekvinda. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Službu příští neděli mají bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

4. I v letošním roce budeme něco opravovat. Bude to zídka u schodiště před vstupem do našeho kostela. Na tento účel můžete přispět svým darem buď na sběrací listinu nebo na účet sboru. Chrámová sbírka je dnes pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

 

 

                                                             

introit Ž 68. 5, 20-21 

čtení 1Kr 17. 17-24

text Mk 5. 21-43

poslání 1K 15. 54-58

písně 98, 498, 190, 648, 623

služba: Miloslava Fryaufová

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921