Sborová ohlášení 26.5. 2019

26.05.2019 11:44

Sborová ohlášení 26.5. 2019                                                  

                                                                                          

                  

1. Bohoslužby jsou opět za týden v neděli v 9.00 hod.

Biblickou hodinu máme v úterý v 19.00.

Ve středu jsme zváni k přednášce Křesťanské akademie. Naším milým hostem bude bratr farář Mikuláš Vymětal a bude hovořit na téma: „Cesta k míru v Izraeli.“ Přednáška se koná v aule gymnasia a začátek je v 19.00.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.30.

Náboženství pro děti pak také v pátek v 16.00.

V pátek v 19.00 hod. vás a především děti zveme k večeru u ohně na sborové zahradě. Bude možno také přespat v teepee.

 

2. Zveme vás se sborovému výletu, který jsme naplánovali na příští neděli 2. června. Zúčastníme se bohoslužeb ve sboru naší církve v Opatovicích a odpoledne si prohlédneme Kutnou Horu. Na  výlet pojedeme auty. Odjezd bude v 7.00 od kostela. Návrat do 18.00.

Zájemce prosím, aby se zapsali na přihlašovací list.

 

3. Upozorňuji vás na prohlášení synodu naší církve ke změnám klimatu. Z prohlášení vyjímám: „Podporujeme rozvoj čistých forem energie, ústup od fosilních paliv a zodpovědné zacházení s krajinou.“ Celý text najdete na sborové vývěsce.

 

4. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Petr Vondráček a sestra Marta Lustyková z Opatova. Přejeme jim všechno dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Blíží se závěr letošní Sbírky darů Jeronýmovy jednoty, která slouží k financování oprav kostelů a far v naší církvi. Prosím, aby jste na sbírku nezapomněli. Sběrací listina je u služby a podrobnosti jsou na vývěsce. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

introit Ž 99. 1-3

čtení Sk 1.1-11

text Ef 1.19-23

poslání Mt 28.16-20

písně 353, 689, 355, 236, 449

doprovod: Pavel Peňáz

služba: Michal Sadílek

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921