Sborová ohlášení 26.4. 2020

26.04.2020 07:00

Sborová ohlášení 26.4. 2020

                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Milí bratři a sestry, zdravím Vás v tuto neděli, kdy ještě nemáme shromáždění. Předpokládáme, že bohoslužby obnovíme za 14 dnů, v neděli 10. května.

 

2. Narozeniny mají v příštím týdnu sestry Vlasta Ritzingerová a Markéta Vondráčková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Dnešní nedělní sbírka je pro potřeby sboru. Poslat ji můžete na účet sboru 222402179/0300, vs 201.

Do konce května probíhá také Sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Je to sbírka na opravy kostelů a far v  naší církvi. Více se o ní dočtete v letáku JJ, který jste dostali se sborovým dopisem. Dar na tuto sbírku můžete převést na účet sboru, vs 304.

 

4. Mějte se dobře a buďte zdrávi.

 

 

 

introit: Ž 31. 2-4 

čtení: Lk 4. 16-30

text: Gn 37. 25b-36

poslání: Fp 2. 5-11 

písně: 639, 500, 494, 477, 685

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921