Sborová ohlášení 26.3. 2023

26.03.2023 09:00

Sborová ohlášení 26.3. 2023                                                       

                                                                                                              

  1. Vítáme u nás bratra Petra Pazderu Payna a děkujeme mu za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 2.4. v 9 hodin, kázat bude laik bratr Radim Škaloud. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou příští neděli povede bratr Jiří Běťák.
  3. Náboženství pro děti je ekumenické ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin, biblická hodina je ve čtvrtek v 17 hodin na faře ve Sloupnici.
  4. Minulou neděli jsme při výročním sborovém shromáždění zvolili za faráře našeho sboru na příštích 10 let bratra Lukáše Klímu.
  5. Příští neděli 2.4. v 15 hodin nás zve sbor ve Džbánově na přednášku pracovníka naší Diakonie o klimaticky adaptivním zemědělství v Kambodži, kde delší dobu působil.
  6. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní na podporu tisku, pomůcek pro vyučování dětí a podobně. Podrobnosti jsou na nástěnce. Je možné přispět do sbírky na probíhající rekonstrukci fary a také probíhá postní sbírka na dlouhodobou práci naší Diakonie v Bejrútu, podpoříme tím děti z chudých syrských a libanonských rodin. Je to možné buď na listinu, nebo na účet sboru, vs je 401.
  7. Službu příští neděli má sestra Markéta Vondráčková a bratr Emil Vávra.
  8. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

písně: 628, 574, 755, 338, 412

služba: Vlasta Ritzingerová a Michal Sadílek

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Petr Pazdera Payne

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921