Sborová ohlášení 26.2. 2023

26.02.2023 09:00

Sborová ohlášení 26.2. 2023                                                      

                                                                                                             

  1. Vítáme u nás bratra Michala Brandu a děkujeme mu za dnešní slavnostní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 5.3. v 9 hodin, kázat bude bratr farář Lukáš Klíma. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou příští neděli povede sestra Maruška Peňázová.
  3. Letošní výroční sborové shromáždění se bude konat za 3 týdny 19.3. Kromě obvyklých zpráv budeme při něm volit nového kazatele našeho sboru bratra faráře Lukáše Klímu. Sborové shromáždění činí platná usnesení i volby za jakéhokoli počtu voličů, i když se nesejde nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem. Na nástěnce je vyvěšen ke kontrole seznam členů s hlasovacím právem a také výkaz hospodaření 2022 a rozpočet 2023.
  4. Náboženství pro děti je ekumenické ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin, biblická hodina je ve čtvrtek v 17 hodin na faře ve Sloupnici.
  5. Chrámová sbírka je dnes určena pro potřeby našeho sboru. Můžete přispět do sbírky na probíhající rekonstrukci fary a také probíhá postní sbírka na dlouhodobou práci naší Diakonie v Bejrútu, kde podporuje komunitní školu a školku v jižní části města, kam chodí děti z chudých syrských a libanonských rodin. Je to možné buď na listinu, nebo na účet sboru s vs 401.
  6. Službu příští neděli mají bratři Josef Čejka a Čestmír Svoboda.
  7. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

písně: 260, 755, 358, 510, 174, 131

služba: Vlastimil Voříšek a Michal Veselík

doprovod: Pavel Peňáz

kázal: Michal Branda

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921