Sborová ohlášení 26.12. 2022

26.12.2022 04:09

Sborová ohlášení 26.12. 2022                                                     

                                                                                                              

  1. Vítáme u nás bratra faráře Daniela Matouše a děkujeme mu za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit v sobotu na starý rok 31.12. odpoledne v 16:30, kázat bude bratr farář Daniel Matouš. Další bohoslužby jsou na Nový rok v neděli 1.1. v 9 hodin s večeří Páně, kázat bude bratr farář Tomáš Jirků.
  3. U služby si můžete objednat nástěnný kalendář na příští rok a za 170,- Kč zakoupit Evangelický kalendář a čtení Na každý den.
  4. Dole na nástěnce je rozpis oblíbených letních táborů a pobytů v Bělči a také pozvánka na Taneční bál v Proseči v pátek 10.2.
  5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeba našeho sboru. Můžete také přispět do sbírky na rekonstrukci fary v tomto a příštím roce, týká se to hlavně kuchyně a elektřiny.
  6. Na příští bohoslužby v sobotu má službu bratr Jan Kubíček a Lukáš Kubíček.
  7. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

služba: Miloslava Fryaufová a Jiří Běťák

doprovod: Jan Vávra

kázal: Daniel Matouš

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921