Sborová ohlášení 26.12. 2017 (Štěpána mučedníka)

01.01.2018 22:22

Sborová ohlášení 26.12. 2017  (Štěpána mučedníka)                                                                                                                                                                                

1. Na přelomu roku máme v našem sboru dvě shromáždění:

Na Silvestra, což je tentokrát neděle se sejdeme odpoledne v 16.30. Je to sice typické pro bohoslužby na Silvestra, ale mimořádné pro bohoslužby nedělní. Prosím, nezapomeňte na to - na Silvestra v 16.30.

Na Nový rok jsou pak bohoslužby s večeří Páně v 9.00.

 

2. Od října působí v našem sboru bratr vikář Jan Hrudka a účastní se všech našich shromáždění. Staršovstvo rádo vyhovělo jeho žádosti, aby mohl být řádným členem sboru. Nyní patří do našeho sboru i po té administrativní stránce.

 

3. V neděli (na Silvestra) mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

4. Ke koupi jsou ještě Evangelické kalendáře i příručky Na každý den. A také sbírka kázání od faráře Štěpána Hajka s názvem „Desert.“ Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 119. 1, 2, 23, 86, 92-95

čtení 2 Par 24. 20-22

text: Mt 23. 34-39

poslání 1Pt 4. 12-16

písně 176, 182, 648, 406, 192 

doprovod: Eva Čejková

služba: Jura Běťák a Míla Fryaufová  

kázal: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921