Sborová ohlášení 26.12.2016 (Štěpána)

26.12.2016 21:39

Sborová ohlášení 26.12.2016 (Štěpána)                                                                                         

  

 

0.  Vítáme bratra faráře Ladislava Havelku z Vysokého Mýta a děkujeme mu za službu slova. Náš bratr farář dnes káže ve Vysokém Mýtě.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. V sobotu, na Silvestra máme shromáždění v 16.30 hod.

V neděli, na Nový rok se sejdeme v 9.00 hod. Bohoslužby budou s večeří Páně.

 

2. Pán života a smrti odvolal z této časnosti sestru Annu Hartmanovou. Zemřela 20. prosince ve věku 93 let a rozloučení s ní se koná v tomto kostele ve středu ve 14.00 hod.

 

3. V tomto týdnu mají narozeniny bratři Jaroslav Koudelka, Emil Vávra a Bohumil Hladík a sestry Lenka Mencová a Sylvia Zorníková.   Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Ke koupi je Evangelický kalendář 2017 a příručka Na každý den za 90 Kč. Pokud si chcete objednat církevní časopisy (Český bratr, Protestant a Kostnické jiskry), je k tomu teď vhodný čas.

 

5. V sobotu mají službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.   

 

6. Včerejší celocírkevní sbírka na bohoslovce vynesla 4.650 Kč. Dárcům děkujeme. Dnešní sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

introit

čtení

text

poslání

písně  

kázal: Ladislav Havelka

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921