Sborová ohlášení 26.12.2015

26.12.2015 19:05

Sborová ohlášení 26.12 2015 (Štěpána mučedníka)                                                                                      

0. Vítáme v našem sboru bratra faráře Ladislava Havelku z Vysokého Mýta a děkujeme mu za službu Slova. Náš bratr farář káže dnes v Mýtě.

1. Zítra máme bohoslužby v 9.00 hod. a bude u nás kázat bratr farář Filip Keller ze Svitav.

2. Zítra mají službu bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

3. Ke koupi je Evangelický kalendář 2016 a příručka Na každý den  za 90 Kč. Nyní je také dobrý čas objednat si u služby naše časopisy: Český bratr, Prostestant a Evangelický týdeník.

4. Děkujeme za Vaše letošní saláry a dary. Pokud někdo nemá zaplacený salár, má k tomu ještě příležitost. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

6. Přejeme Vám pokojné Vánoce naplněné radostí z narození našeho Pána Ježíše Krista.

 

introit:                     

čtení:                     

text: J 1.1-14                               

poslání:                     

písně: 168, 288, 292, 655, 281

kázal: Ladislav Havelka                     


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921