Sborová ohlášení 26.11. 2017 (křest Ellen Fikejzové)

28.11.2017 15:29

Sborová ohlášení 26.11. 2017   (křest Ellen Fikejzové)                

1. Dnes máme sborový den. Našim milým hostem je celocírkevní kantor bratr Ladislav Moravetz z Chvalčova. Děkujeme za varhanní  doprovod a ve 14.00 odpoledne se těšíme na jeho přednášku „Písně Martina Luthera.“  Připomeneme si tak ještě letošní 500-té výročí reformace. Zveme vás nejenom na odpolední přednášku, ale také na společný oběd (v 11.30) v restauraci U Medvěda (na účet sboru). Pokud je zde někdo, kdo se na oběd zatím nepřihlásil a chce se ho zúčastnit ať po shromáždění sdělí bratru faráři.

Příští neděle je 1. neděle adventní. Budeme mít tedy shromáždění se svatou večeří Páně a bude to shromáždění se zaměřením na děti.

V úterý v 17.00 bude rodinné setkání nad Biblí, tentokrát u Veselíků.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30.

Biblická hodina tento týden nebude. V aule gymnasia se totiž koná přednáška bratra PhDr. Tomáše Petráčka „Západ a jeho víra. Nezamýšlené dopady reformace.“ Začátek je v 19.00.

Náboženství pro děti je v pátek v 14.30 (starší) a v 16.00 (mladší).

 

2. Narozeniny má v příštím týdnu sestra Ludmila Košínová z Opatova. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

4. Ke koupi je Evangelický kalendář 2018 (120 Kč) a Na každý den 2018 (100 Kč). Dnes si ještě můžete objednat výrobky z Rolničky. Upozorňuji také na zpěvníček koled v česko-německé verzi za 5 Kč. Členy sboru, kteří ještě nemají zaplacený salár, prosím, aby tak učinili do konce roku. Sbírka příští neděli bude na pomoc ženám v Kongu. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 140. 13-14 

čtení Mt 25. 31-46

text Mt 25. 34,40-41, 45-46

poslání Jk 2. 8-13

písně 209, 456, 500, 478, 477(1-4), 690

doprovod: Ladislav Moravecz

služba: Jura Běťák, Miloslava Fryaufová   

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921