Sborová ohlášení 26.1. 2020

26.01.2020 10:42

Sborová ohlášení 26.1. 2020                                               

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Bohoslužby budeme slavit opět v neděli v 9.00.

Příští neděli v 16.00 hodin budeme mít také setkání ke společnému zpěvu písní známých i neznámých. Všichni jste srdečně zváni.

Ostatní shromáždění v týdnu nebudou.

 

2. Bratr farář bude tento týden na farářském kurzu v Praze. Jeho tématem je „Hádala se duše s tělem“. Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

3. V úterý v 18.00 jsme zváni do Husova sboru na Toulovcově náměstí na divadelní představení „Dlouhý, široký a bystrozraký“ v podání herců z Českých Budějovic.

 

4. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Míla Fryaufová. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. V neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.

 

6. Do konce ledna můžete ještě přispět na celocírkevní sbírku na pomoc uprchlíkům v upchlických táborech na řeckých ostrovech. Sběrací listina je u služby a podrobnosti na vývěsce. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství kolem stolu u kávy a čaje

 

 

 

 

introit Ž 145. 8-11, 17

čtení Gn 17. 1-8

text Mt 13. 3-9

poslání Ř 10. 9-15

písně 209, 638, 422, 420, 649

doprovod: Alena Běťáková

služba: Michal Veselík a Vlastimil Voříšek

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921