Sborová ohlášení 25.6. 2023

25.06.2023 09:00

Sborová ohlášení 25.6. 2023                                               

                                                                                                          

  1. Vítáme u nás bratra faráře Tomáše Jirků a děkujeme mu za dnešní bohoslužby. Program pro děti pokračuje na naší zahradě bezprostředně po bohoslužbách.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 2.7. v 9 hodin, kázat bude bratr Lukáš Rejman.
  3. O prázdninách se biblická hodina ani náboženství pro děti nekoná.
  4. Zítra v pondělí 26.6. se v 18 hodin koná v Novém kostele diskuse k novému studentskému clubu pro ekumenické setkávání litomyšlských studentů a mládeže. Zváni jsou všichni, koho by to mohlo zajímat.
  5. Ve čtvrtek 29.6. v 17 hodin nás sbor v Brandýse zve na besedu s diplomatem a bezpečnostním poradcem Petrem Kolářem.
  6. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru a je možné také přispět do sbírky na probíhající rekonstrukci fary, která se chýlí k závěru a stála již skoro 500 tisíc. Ve vedlejší místnosti je k nahlédnutí hotová projektová dokumentace na připravovanou přístavbu fary, na kterou žádáme o peníze z Jeronýmovy jednoty a z grantů zajišťovaných ústředím církve.
  7. Službu příští neděli má sestra Miloslava Fryaufová a bratr Jiří Běťák.
  8. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

písně: 33, 625, 706, 403, 395

služba: Čestmír Svoboda a Josef Čejka

doprovod: Kateřina a Kuba Sadílkovi

kázal: Tomáš Jirků

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921