Sborová ohlášení 25.4. 2021

25.04.2021 04:20

Sborová ohlášení 25.4. 2021                                                                                                                                                                                                             

Odkaz na dnešní bohoslužby on-line: https://youtu.be/Y9fskDChKMI                                                                                                                                                                                                                

1. Obnovili jsme bohoslužby v našem kostele. Může být ale obsazeno jen 10% míst k sezení. Proto je třeba se přihlásit na našem webu. Nedělní shromáždění budeme i nadále přenášet.

 

2. Narozeniny má dnes bratr Jaroslav Marek a v týdnu sestry Vlasta Ritzingerová a Markéta Vondráčková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru (vs 201). Probíha Sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Prosím, nezapomeňte na ni. Je to sbírka na opravy kostelů a far v naší církvi (vs 304) a potrvá do konce května. Více v letáku, který jste dostali.

 

4. Přeji vám dobrou neděli. Ať vás vzkříšený Kristus provází na vašich cestách a dává vám inspiraci a naději.

 

 

 

 

introit Ž 31. 1-2

čtení Mk 14. 26-31, 66-72

text J 21. 15-19

poslání 1Pt 3. 8-11, 4. 7-11 

písně 178, 420, 469, 473A, 419

přenos: Jura Běťák, Josef Čejka

doprovod: Pavel Klinecký

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921