Sborová ohlášení 25.3.2016

26.03.2016 12:02

Sborová ohlášení 25.3.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Velký pátek)                                                                                                            

1. Na Boží hod velikonoční máme bohoslužby v 9.00 hod. Bude to shromáždění s večeří Páně.

Na Pondělí velikonoční jsou služby Boží v 9.00 hod.

 

2. V neděli má službu sestra Vlasta Ritzinegerová a bratr kurátor Michal Sadílek.

 

3. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru.

Nedělní sbírka je pak již tradičně na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Tentokrát pro sbor v Krnově.

 

4. Po shromáždění Vás zveme ke kávě a čaji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit: Ž 116. 3-5, 13                       

čtení: Mt 27. 24-39                         

text: Iz 53                                  

poslání: Žd 9. 19-25

písně: 326, 309, 329, 308, 320, 604   

kázal: Václav Hurt                         


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921