Sborová ohlášení 25.2. 2018 (2. Neděle postní)

26.02.2018 10:32

Sborová ohlášení 25.2. 2018 (2. Neděle postní)                              

                                                                                                                                   

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9:00. Bude to shromáždění se zaměřením především na děti.

Zítra, v pondělí v 19.00 jsme zvání do Nové městské síně k setkání s názvem „Hrnečku vař.“ O večeři Páně v Církvi bratrské bude hovořit bratr kazatel Daniel Kvasnička.

V týdnu žádná další shromáždění v našem sboru nebudou.

Bratr farář má od úterý do pátku dovolenou a bude v Jizerských horách. V případě pohřbu ho zastupuje bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny.

2. Příští neděli nás sbor ve Svitavách zve k oslavám 70 let od svého založení. Kázat a přednášet zde bude bratr synodní senior Daniel Ženatý. Více na vývěsce. Letošní výroční sborové shromáždění se bude konat v rámci nedělních bohoslužeb 18. března.

3. Narozeniny má dnes Eliška Veselíková a v příštím týdnu sestry Růžena Fikejzová a Jana Veselá a bratři Čestmír Svoboda a Stanislav Voříšek. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

4. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.  

5. Letošní postní sbírka je pro práci Diakonie ČCE v uprchlickém táboře Zatarí v Jordánsku, kde žijí především ti, kteří uprchli před válkou v Sýrii. Více najdete na internetových stránkách. Na postní sbírku můžete přispět prostřednictvím sběrací listiny nebo přímo na účet sboru. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 119. 171-174

čtení Mt 25. 31-46, 5. 

text Gn 19. 1-13

poslání Mt 5. 13-16 (2Pt 2. 6-9, 3.3-11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

písně 639, 647, 478, 477. 1-4, 672

doprovod: Eva Čejková

služba: Michal Veselík, Vlastimil Voříšek  

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921