Sborová ohlášení 25.12. 2022

25.12.2022 04:09

Sborová ohlášení 25.12. 2022                                                     

                                                                                                              

  1. Vítáme u nás bratra faráře Václava Hurta a děkujeme mu za dnešní slavnostní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět zítra 26.12. v 9 hodin, kázat bude bratr farář Daniel Matouš. Další bohoslužby jsou 31.12. v 16:30 a pak v neděli 1.1. v 9 hodin s večeří Páně.
  3. U služby si můžete objednat nástěnný kalendář na příští rok a za 170,- Kč zakoupit Evangelický kalendář a čtení Na každý den.
  4. Dole na nástěnce je rozpis oblíbených letních táborů a pobytů v Bělči a také pozvánka na Taneční bál v Proseči v pátek 10.2.
  5. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní na bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů. Můžete také přispět do sbírky na rekonstrukci fary v tomto a příštím roce, týká se to hlavně kuchyně a elektřiny.
  6. Zítra má službu sestra Miloslava Fryaufová a bratr Jiří Běťák.
  7. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

služba: Josef Čejka, Čestmír Svoboda

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921