Sborová ohlášení 25.12. 2017 (Boží hod vánoční)

28.12.2017 22:33

Sborová ohlášení 25.12. 2017  (Boží hod vánoční)                                                                                                                                                                                           

1. Zítra, na Štěpána je shromáždění od 9.00. Kázat bude bratr vikář.

Na Silvestra, což je tentokrát neděle budeme mít shromáždění odpoledne v 16.30. Je to sice typické pro bohoslužby na Silvestra, ale mimořádné pro bohoslužby nedělní. Prosím, nezapomeňte na to - v 16.30.

 

2. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Lenka Mencová a bratři Jaroslav Koudelka a Emil Vávra. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví a Boží milost a požehnání.

 

3. Zítra má službu bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

 

4. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je pro podporu bohoslovců a pro vikariát. Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

5. Vánoční svátky jsou časem radosti z narození našeho Pána. Přejeme, aby jste je mohli prožít v radosti a v pokoji.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 98. 1-3

čtení Iz 9. 2-7

text: Lk 2. 14-16

poslání Ga 4.4-7

písně 278, 306, 297, 397, 281, 299

doprovod: Eva Čejková

služba: Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.   

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921