Sborová ohlášení 25.12.2016 (Boží hod vánoční)

26.12.2016 21:36

Sborová ohlášení 25.12.2016 (Boží hod vánoční)                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Zítra, na Štěpána jsou bohoslužby také v 9.00 hod. Kázat bude bratr farář Ladislav Havelka z Vysokého Mýta. 

Na Silvestra (sobota) máme shromáždění v 16.30 hod.

Na Nový rok (neděle) od 9.00 hod. jsou bohoslužby s večeří Páně

 

2. Pán života a smrti odvolal z této časnosti sestru Annu Hartmanovou. Zemřela 20. prosince ve věku 93 let a rozloučení s ní se koná v tomto kostele ve středu ve 14.00 hod.

 

3. V tomto týdnu mají narozeniny bratři Jaroslav Koudelka, Emil Vávra a Bohumil Hladík a sestry Lenka Mencová a Sylvia Zorníková.   Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Ke koupi je Evangelický kalendář 2017 a příručka Na každý den za 90 Kč. Pokud si chcete objednat církevní časopisy (Český bratr, Protestant a Kostnické jiskry), je k tomu teď vhodný čas.

 

5. Zítra mají službu sestry Miloslava Fryaufová a Vlasta Ritzingerová.   

 

6. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena pro podporu našich studentů theologie a vikariátu.

 

7. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

introit J 1.1-2, 14

čtení Lk 2.1-18

text J 3.16-17

poslání 1J 4.7-12

písně 294, 290,1-2,6-9, 292, 683, 281, 299 

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921