Sborová ohlášení 25.12.2015

26.12.2015 19:01

Sborová ohlášení 25.12 2015 (Boží hod vánoční)              

1. Sváteční bohoslužby se v našem sboru budou konat takto:

Zítra, na Štěpána – káže bratr farář Ladislav Havelka z Mýta

Pozítří, poslední neděle v roce – káže bratr farář Filip Keller ze Svitav

Začátky shromáždění jsou od 9.00 hod.

Bratr farář bude 26.12. kázat v Mýtě a 27.12. ve Svitavech.

2. Narozeniny mají v tomto týdnu bratr Jan Pospíšil, Evička Kubíčková, sestra Tereza Pleskotová, sestra Lenka Mencová a bratr Emil Vávra. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

3. Zítra má službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.

4. Ke koupi je Evangelický kalendář 2016 a příručka Na každý den  za 90 Kč. Připomínáme, že nyní je čas objednat si naše časopisy: Český bratr, Prostestant a Evangelický týdeník.

5. Děkujeme za Vaše letošní saláry a dary. Pokud někdo nemá zaplacený salár, má k tomu ještě příležitost. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena pro naše bohoslovce a vikariát.

6. Přejeme Vám pokojné Vánoce naplněné radostí z narození našeho Pána Ježíše Krista.

 

introit: Ž 98. 1-3                     

čtení: Iz 42. 1-7                    

text: Mt 1. 18-25                             

poslání: Fp 2. 1-11                    

písně: 281, 290, 297, 397, 294, 293

kázal: Václav Hurt                     

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921