Sborová ohlášení 25.11. 2018

25.11.2018 10:07

Sborová ohlášení 25.11. 2018                                              

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                  

1. Služby Boží jsou opět příští neděli v 9.00. Příští neděle je první v měsíci a rovněž 1. neděle adventní; bude to tedy shromáždění se zaměřením na děti i se svatou večeří Páně. 

K biblické hodině vás zveme v úterý v 18.30. 

Konfirmandi mají své cvičení v pátek ve 14.30.

Náboženství pro děti je také v pátek v 16.00.

 

2. Dnes odpoledne bude uveden do služby faráře sboru bratr Jan Hrudka, náš bývalý vikář. Slavnost instalace, ke které jsme upřímně zváni se koná v evangelickém kostele v Telecím a začátek je ve 14.00.

Dnes nás zve také sbor v Bučině na přednášku bratra faráře Jiřího Doležala na téma: "100 let ČCE." I v Bučině začínají ve 14.00.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu sestra Ludmila Košínová z Opatova. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda. 

 

5. Doporučuji vám kniha modliteb „Vždyť se mnou jsi...“(130 Kč) a sborník ke stoletému výročí Jeronýmovy jednoty „Kažte evangelium všemu stvoření“(150 Kč).

 

6. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit Ž 145. 17, 20-21

čtení Gn 6.5-14a, 17-18, 22

text Mt 25.1-13

poslání Mt 7.21-27

písně 274, 259, 361, 669, 651

doprovod: Jan Vávra

služba: Vlastimil Voříšek, Vlasta Ritzingerová        

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921