Sborová ohlášení 25.10. 2020 (Neděle díkčinění)

25.10.2020 08:07

Sborová ohlášení 25.10. 2020 (Neděle díkčinění)                                                              

                                                                                                             

1. Vzhledem k nařízení vlády nemůžeme nyní mít nedělní bohoslužby v kostele. Rovněž v týdnu nebudou žádná katechetická shromáždění.

 

2. Příští nedělní bohoslužby budou tak jako dnes připraveny ve zvukové i písemné podobě na webových stránkách našeho sboru.

 

3. Ve čtvrtek jsme se v našem kostele rozloučili s bratrem Pavlem Saquou. Pán života a smrti jej povolal k sobě ve věku 83 let.

 

4. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Anička Slušná. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Oprava fasády našeho kostela je hotova. Máme z toho radost a děkujeme bratru Tomáši Novákovi za jeho práci. Toto dílo můžete podpořit peněžitým darem zaslaným na účet sboru 222402179/0300 (vs: 204).

 

6. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena pro sociální a charitativní pomoc naší církve. Na našich webových stránkách je dopis synodní rady k této sbírce. Svůj dar můžete zaslat na účet  sboru 222402179/0300 (vs: 307).

 

 

 

 

introit Ž 145.15-16, 1-2

čtení Dt 26.1-11

text 1 Te 5. 16-18

poslání 1 Tm 6.6-12

písně 85, 162, 549, 548, 177

doprovod: Alena Běťáková

nahrál: Jiří Běťák   

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921