Sborová ohlášení 24.9. 2017

25.09.2017 12:21

Sborová ohlášení 24.9. 2017                                         

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00 hod. Bude to shromáždění se zaměřením na děti.

Příští neděli po bohoslužbách je také schůze staršovstva.

Konfirmační cvičení a náboženství pro děti tento týden nebude. Děti mají v závěru týdne ve škole volno.

 

2. Od 1. října bude v našem sboru působit bratr vikář Jan Hrudka, který zde bude jeden rok na vikáriátu.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu bratr Pavel Saqua, sestra Jaroslava Macháčková a bratr Jaroslav Nekvinda. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková. 

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 105.1-2

čtení 1K 1.18-25

text 1K 1.23

poslání 1K 4.9-14

písně 442, 209, 647, 684, 284

doprovod: Jan Vávra

nedělní škola: Daniela Pecháčková

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921