Sborová ohlášení 24.6. 2018

24.06.2018 10:31

Sborová ohlášení 24.6. 2018                                      


                                                                                                                                             
 

1. Bohoslužby máme opět za týden, v neděli v 9.00.

Ve čtvrtek jsme zvání k ekumenickým bohoslužbám na závěr školního roku. Budou se konat v kostele Rozeslání sv. apoštolů (na Toulovcově náměstí) v 17.00 hod.

Biblická hodina a náboženství pro děti v tomto týdnu už nebudou.

Příští neděli odpoledne je tradiční setkání na Růžovém paloučku. Hostem tentokráte bude Petr Raus a Pavel Jungwirth. Začátek je ve 14.00 a podrobnosti jsou na vývěsce.

 

2. Dnes máte ještě příležitost přihlásit se ke sborovém víkendu v Herlíkovicích v termínu 14. - 16. září. Cena s plnou penzí 1210 Kč za celý víkend. 

 

3. Dnes má narozeniny Tadeáš Tichý a v příštím týdnu sestra Olga Stráníková a Anežka Vávrová. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu bratr Jiří Běťák.  

 

5. Letošní účelovou sbírku jsme vyhlásili na renovaci střechy na našem kostele. Můžete na ni přispět prostřednictvím sběrací listiny, která je u služby. Děkujeme také všem, kteří se v tomto týdnu podíleli na úklidu kostela. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

introit Ž 27. 4-5

čtení Ex 23. 1-5

text Lk 6. 36-42

poslání Mi 6.8

písně 443, 582, 482, 483, 485

doprovod: Alena Běťáková 

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi

kázal: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921