Sborová ohlášení 24.5. 2020

24.05.2020 12:04

Sborová ohlášení 24.5. 2020                                               

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Příští neděle je Neděle svatodušní. Bohoslužby budeme slavit s večeří Páně.

Biblická hodina bude v úterý v 18.30.

Náboženství pro mladší děti je ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení pak v pátek ve 14.00.

Náboženství pro starší děti je také v pátek v 16.00.

 

2. Letošní výročního sborového shromáždění se bude konat v neděli 21. června v 9.00.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Petr Vondráček. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

4. Ještě týden máte příležitost přispět na opravy kostelů a far v naší církvi prostřednictvím Sbírky darů Jeronýmovy jednoty. Sběrací listina je u služby. 

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby sboru.

 

 

 

 

introit Ž 99. 1-2, 5

čtení Zj 5. 1-14

text Fp 2.6-11

poslání Mt 28.18-20

písně 353, 408, 355, 236, 449

doprovod: Pavel Peňáz

služba: Jiří Běťák a Miloslava Fryaufová

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921