Sborová ohlášení 24.4. 2022

24.04.2022 04:20

Sborová ohlášení 24.4. 2022                                               

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                      

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

V úterý v 18.30 máme biblickou hodinu.

Náboženství mají děti ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení je pak v pátek ve 14.30.

 

2. Dnes odpoledne v 15.00 jsme zváni do piaristického kostela na shromáždění k oslavě pravoslavných ukrajinských Velikonoc. Více na sborové vývěsce.

V pátek večer v 18.00 se u nás sejde seniorátní mládež.

A v neděli (asi ve 13.00) budeme mít návštěvu ze sboru v Mladé Boleslavi. Prosím sestry o přípravu malého pohoštění.

 

3. Narozeniny mají v příštím týdnu bratr Jaroslav Marek a sestry Vlasta Ritzingerová a Markéta Vondráčková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Službu příští neděli mají bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

5. Začala Sbírka darů Jeronýmovy jednoty na opravy našich kostelů a far. Podrobnosti naleznete v letáku JJ. Chrámová sbírka je dnes pro potřeby sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

introit Ž 67. 2-4 

čtení Da 7. 9-10, 13-14, Mt 4. 8-10, Mk 4. 30-32                                                                                                                                                                                                                 

text Mt 28. 16-20

poslání Ko 3. 1-11

písně 258, 533, 765, 682, 769

služba: Jura Běťák a Míla Fryaufová

doprovod: Jan Vávra 

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921