Sborová ohlášení 24.4.2016

26.04.2016 09:50

Sborová ohlášení 24.4.2016                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Služby Boží máme opět za týden, v neděli v 9.00 hod.

Konfirmační cvičení je ve středu ve 14.00 hod.

Děti mají náboženství v pátek v 16.00 hod.

 

2. Ve čtvrtek se manželům Jiřímu a Aleně Běťákovým narodil syn Ondřej. Blahopřejeme a radujeme se s nimi.

 

3. Narozeniny mají v příštím týdnu bratr Jaroslav Marek, sestra Vlasta Ritzingerová a sestra Markéta Vondráčková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Děkujeme všem, kteří v pátek přišli uklízet kostel. Ještě nás čeká jeden úklid – po malování. Zatím ale nevíme, zda malíři budou pracovat tento nebo až příští týden. Dáme vám tedy vědět prostřednictvím mailu či telefonu.

 

5. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek.

 

6. Do konce května probíhá sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Je to sbírka na opravy kostelů a far v naší církvi. Staršovstvo vyhlásilo také sbírku na letošní opravy v našem kostele. Sběrací listiny jsou u služby. Chrámová sbírka je dnes pro potřeby našeho sboru

 

7. Po shromáždění vás zveme ke kávě a čaji.

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 68. 20-21

čtení Mk 5.21-43

text Mk 5. 23, 25, 28-29, 34-36, 39, 41

poslání 1K 15.54b-58

písně 98, 500, 190, 648, 623

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921