Sborová ohlášení 24.12. 2017 (4. neděle adv., ván. dětská hra)

28.12.2017 22:32

Sborová ohlášení 24.12. 2017  (4. neděle adv., ván. dětská hra)                                                                                                                                                                    

1. Zítra, na Boží hod vánoční jsou bohoslužby od 9.00 se svatou večeří Páně.

Na Štěpána je shromáždění také od 9.00.

Příští neděli, na Silvestra budeme mít shromáždění v 16.30. Je to typické pro bohoslužby na Silvestra, ale mimořádné pro bohoslužby nedělní. Prosím, nezapomeňte na to - v 16.30.

 

2. Narozeniny mají v příštím týdnu sestra Lenka Mencová a bratři Jaroslav Koudelka a Emil Vávra. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví a Boží milost a požehnání.

 

3. Zítra mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Česmír Svoboda a pozítří bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

 

4. Na vánoční nadílku pro naše děti můžete přispět prostřednictvím sběrací listiny. Zítřejší chrámová sbírka je celocírkevní a je pro podporu bohoslovců a pro vikariát. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Přejeme Vám pokojné a požehnané Vánoce. Je to čas radosti z narození našeho Pána.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

introit Iz 11. 1,10

čtení Mt 2. 1-16

„Zpráva na první stranu“ - dětská vánoční hra

poslání 1J 4. 7-12

písně 294, 274, S220, 293, 651

doprovod: Jakub, Magdalena a Jan Sadílkovi

služba: Michal Veselik a Vlasta Voříšek   

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921