Sborová ohlášení 24.11.2019

24.11.2019 11:03

Sborová ohlášení 24.11.2019                                                

                                                                                                

                                                                                                                        

0. Vítáme bratra kazatele Davida Beňu a děkujeme mu za jeho službu.

Náš bratr farář má do úterý dovolenou.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Bohoslužby budeme slavit opět příští neděli v 9:00. Bude to 1. neděle adventní se svatou večeří Páně a se zaměřením na děti.

Biblická hodina v úterý ještě nebude.

Náboženství pro mladší děti bude ve čtvrtek v 16:00.

Konfirmační cvičení je pak v pátek ve 14:30.

A náboženství pro starší děti pak také v pátek v 16:00.

 

2. Sbor v Bučině nás dnes ve 14:00 zve k přednášce PhDr. Jana Roubínka na téma: „Vývoj Památníku Terezín od jeho založení po současnost.“

 

3. Narozeniny má dnes sestra Jaroslava Peňázová a v týdnu pak Magdalénka Čejková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek. 

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

doprovod: Alena Běťáková

služba: Markéta Vondráčková, Emil Vávra

nedělní škola: Lukáš Kubíček

kázání: David Beňa


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921