Sborová ohlášení 24.1 2016

24.01.2016 17:54

Sborová ohlášení 24.1 2016                                                                                                                                                                  

1. Dnes po shromáždění je schůze staršovstva.

Služby Boží jsou opět za týden v 9.00 hod.

Žádná jiná shromáždění ve sboru v tomto týdnu nemáme.

Ve čtvrtek 28.1. jsme však zváni do sboru CČSH na přednášku Křesťanské akademie. Jan Lorenc bude hovořit na téma: „Gregoriánský chorál – živý poklad západní cívilizace.“

2. Bratr farář bude v tomto týdnu v Praze na farářském kurzu. Jeho tématem je „Svoboda a odpovědnost.“

3. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.

4. Příští týden mají narozeniny bratr Josef Procházka a sestra Emilie Kabrhelová. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

6. Po shromáždění Vás zveme ke kávě a čaji.

 

 

 

introit: Ž 71. 1-2                     

čtení: Gn 29. 31 – 30.8                      

text: Gn 29. 32, 30.6                                 

poslání: 2K 12.9, Fp 4. 4-7                      

písně: 639, 689, 554, 635, 550 

kázal: Václav Hurt                        

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921