Sborová ohlášení 23.9. 2018

23.09.2018 10:19

Sborová ohlášení 23.9. 2018                                                

                                                                                         

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00.

Zítra jsme zváni do nové městské síně k dalšímu ekumenickému setkání „Hrnečku vař“. O večeři Páně v pojetí římskokatolické církve bude hovořit bratr farář Zdeněk Mach.

V pátek je svátek, proto nebude konfirmační cvičení ani náboženství.

Další týden ve čtvrtek 4.10. jsme do našeho sboru zváni na „Podzimní výtvarnou dílnu pro děti i dospělé.“ Setkání připravila sestra Eva Čejková a začátek je v 17.00.

 

2. Přiští víkend si slavností „Radujme se vždy společně“ naše církev připomene 100 let od spojení reformované a lutherské círve a vzniku Českobratrské církve evangelické. Slavnost se bude konat společně s celocírkevním sjezdem mládeže v Pardubicích. Všichni jste na tuto slavnost zváni. Doporučuji především sobotní program (29.9.), který začíná ráno na Perštýnském náměstí slavnostními bohoslužbami s večeří Páně a končí večer koncertem skupiny Svatopluk.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu sestra Jaroslava Macháčková a bratr Jaroslav Nekvinda. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

7. Dnes u nás končí svoji službu bratr vikář Jan Hrudka. Děkujeme, že nám kázal slovo Boží, vysluhoval večeři Páně, učil děti a konfirmandy, vykládal Písmo na biblických hodinách a navštěvoval nás v našich rodinách. Od 1. října nastupuje jako farář ve sboru v Telecím. Ordinován ke službě slova a svátostí bude 21. října v Ústí nad Labem. Jsme vděčni za rok, který jsme s bratrem vikářem v našem sboru společně prožili.

 

introit Ž 119, 10-12, 17-20

čtení Př 25. 6-11

text Lk 14. 7-11

poslání Žd 13. 1-6 

písně 179, 500, 176, 498, 232

doprovod: Jan Vávra 

služba: Vlasta Ritzingerová, Michal Sadílek        

kázání: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921