Sborová ohlášení 23.8. 2020

23.08.2020 11:47

Sborová ohlášení 23.8. 2020                                                            

                                                                                                                                                                                          

1. K bohoslužbám se sejdeme opět příští neděli v 9.00. Budeme při nich také slavit večeři Páně.

 

2. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek.

 

3. Na opravu fasády našeho kostela je vyhlášena účelová sbírka. Je  možno na ni přispět prostřednictvím sběrací listiny nebo dar zaslat na účet sboru. 

Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena na pomoc lidem v Bejrútu, který byl nedávno postižen ničivým výbuchem. Sbírka bude pokračovat i v následujícím období. Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

4. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit 136. 1, 16, 25-26

čtení Dt 8. 2-18  

text Mt 6. 25-33

poslání 1Tm 6. 6-12, 17-19

písně 442, 610, S368, 636, 611

služba: Vlastimil Voříšek

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921