Sborová ohlášení 23.6. 2019

24.06.2019 12:52

Sborová ohlášení 23.6. 2019                                          

1. Služby Boží máme opět příští neděli v 9.00.

Biblická hodina, konfirmační cvičení a náboženství pro děti v tomto týdnu již nebudou.

Ve čtvrtek v 17.00 jsme ale zváni do kostela na Toulovcově nám. k ekumenickému shromáždění u příležitosti konce školního roku. Plakátek je na vývěsce.

 

2. Dnes odpoledne ve 14.30 se v Bukovce sejde seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty, které rozdělí 1/3 letošní Sbírky darů. 

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu sestra Olga Stráníková, Tadeáš Tichý a Anežka Vávrová. Přejeme jim všechno dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 24.1

čtení Nu 11.23-29

text Lk 9.49-50

poslání Ř 15.1-7

písně 98, S273, 422, 669, 685

doprovod: Alena Běťáková

služba: Josef Čejka, Milan Dvořák, Čestmír Svoboda

kázání: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921