Sborová ohlášení 23.5. 2021 (Neděle svatodušní)

23.05.2021 05:20

Sborová ohlášení 23.5. 2021 (Neděle svatodušní)                          

                                                                                                                                                                                                                                  

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00. Je to neděle svaté Trojice.

Náboženství pro mladší děti bude ve čtvrtek v 16.00 ve farní kanceláři.

A konfirmační cvičení je v pátek v 14.30.

 

2. V pátek zasedal v Praze 35. synod naší církve. Mimo jiné zvolil nového synodního seniora bratra faráře Pavla Pokorného a nového synodního kurátora bratra Jiřího Schneidera. Předsedou synodu byl zvolen bratr farář Michal Kitta. Více na webu synodní rady.

 

3. V pátek 28.5. se koná již tradiční ekumenická Noc kostelů. Zahájení je tentokrát v 17.00 v Novém kostele Církve bratrské. Náš kostel bude otevřen od 19.00 do 23.00. Ve 20.00 zde vystoupí hudební skupina Pranic. Pokud můžete přijďte a pozvěte své přátele a známé.

 

4. Letošní sborové výroční shromáždění se bude konat v neděli 20. června v rámci nedělních bohoslužeb. Budeme také volit nové staršovstvo na dalších šest let.

 

5. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Petr Vondráček. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

6. Službu příští neděli má bratr Lukáš Kubíček.

 

7. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je pro Diakonii naší církve. Ještě týden je čas pro váš příspěvek do Sbírku darů Jeronýmovy jednoty. Je to sbírka na opravy kostelů a far v naší církvi a potrvá do konce května. Nezapomeňte na ní. Sběrací listina je u služby.

 

 

introit Ž 104.1, 29-31, 33

čtení J 15.26,16.5-15a        

text Ř 8.13-14

poslání Ga 5. 1,13-25

požehnání J 14. 26-27

písně 371, 366, 373, 397, 367, 675

služba: Jura Běťák, Miloslava Fryaufová

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921