Sborová ohlášení 30.4. 2017

02.05.2017 17:29

Sborová ohlášení 30.4. 2017                                                                              

  

0. Dnes máme v našem shromáždění hosty, které srdečně vítáme. Jsou to mladí bratři a sestry, kteří v našem sboru byli o tomto víkendu na sjezdu mládeže. Vítáme také bratra kurátora Pavla Šaloma a jeho paní Janu ze sboru v Merklíně. Prosím, aby jste vyřídili naše pozdravy ve svých sborech.

                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Služby Boží máme opět v neděli v 9.00 hod. Bude to shromáždění se zaměřením především na děti. Příští neděli budeme mít při bohoslužbách také návštěvu z našeho sboru v Hradci Králové.

V úterý 2. května jsme zváni do auly gymnasia na přednášku KA. Bratr Ladislav Heryán bude přednášet na téma: „Spravedlivý nebo milosrdný Bůh.“

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.15 hod.

Náboženství pro děti pak také v pátek v 15.30 hod. (o půl hodiny dřív)

Schůze staršovstva bude tentokrát mimořádně v úterý 9. května v 18.00 hod.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.15 hod.

Náboženství pro děti pak také v pátek v 15.30 hod. (o půl hodiny dřív)

 

2. Pán života a smrti si povolal k sobě sestru Dagmar Šplíchalovou. Zemřela v pátek 28. dubna. Rozloučení s ní se koná v tomto kostele v pátek 5. května ve 12.00 hod.

 

3. Přihlašujte se, prosím, na letošní sborový výlet. Pojedeme tentokrát auty a v neděli 14. května a navštívíme sbor ve Vanovicích a jeho okolí. Budeme rádi, když se tam s námi vypravíte.

 

4. Narozeniny má v příštím týdnu sestra Markéta Nováková. Přejeme jí vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. V neděli má službu bratr Jura Běťák a sestry Miloslava Fryaufová.  

 

6. Probíhá Sbírka darů Jeronýmovy jednoty pro opravy kostelů a far v naší církvi. Sbírku vám velice doporučujeme. Podrobnosti jsou na vývěsce. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 117

čtení J 20. 19-31

text J 20. 19-20, 24-29

poslání 1J 5. 1-5, 11, 20

požehnání Ž 115. 9-15

písně 178, 339, 350, 660, 685                                                                                                                                  

kázal Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921