Sborová ohlášení 23.4. 2017

24.04.2017 16:29

Sborová ohlášení 23.4. 2017                                                                              

    

1. Služby Boží máme opět v neděli v 9.00 hod.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.15 hod.

Náboženství pro děti pak také v pátek v 16.00 hod.

 

2. „Doba postpravdivá“ je název seniorátních dnů mládeže, které se konají tento víkend v našem sboru. Začátek je v pátek v 18.00 hod. Mohou se samozřejmě zúčastnit i zájemci z našeho sboru. Pokud by byl někdo ochoten přinést něco k občerstvení, bude to vděčně přijato. 

 

3. Můžete se již také přihlašovat na letošní sborový výlet. Pojedeme tentokrát auty a v neděli 14. května a navštívíme sbor ve Vanovicích a jeho okolí. Budeme rádi, když se tam s námi vypravíte.

Za 14 dnů navštíví naše nedělní bohoslužby sborový výlet z Hradce Králové.

 

4. Narozeniny má v tomto týdnu bratr Jaroslav Marek a sestry Jaroslava Pelinková, Vlasta Ritzingerová a Markéta Vondráčková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. V neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.  

 

6. Tak jako každý rok začala Sbírka darů Jeronýmovy jednoty pro opravy kostelů a far v naší církvi. Potrvá až do konce května. Podrobnosti jsou na vývěsce. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit Iz 44. 2,6

čtení Da 7. 1, 9-15

text Zj 1. 8-18

poslání Zj 21. 1-7

písně: 346, 553, 648, 523, 649                                                                                                                                  

kázal Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921