Sborová ohlášení 23.2. 2020

23.02.2020 11:06

Sborová ohlášení 23.2. 2020                                                 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Příští neděle je 1. neděle postní. Bohoslužby budeme slavit s večeří Páně a kázání bude zaměřeno především na děti. Při těchto bohoslužbách bude také pokřtěn Sebastián Velehradský, syn Kamily Šplíchalové a Josefa Velehradského.

V úterý jsme zváni do Nového kostela Církve bratrské na přenášku Jany Sieberové o domácím hospicu. Začátek je v 17.00.

Biblická hodina tento týden nebude.

Ve středu začíná postní doba. Ekumenické shromáždění na Popeleční středu budeme mít tentokrát v Husově sboru na Toulovcově nám. Začátek je v 19.00 a všichni jsme srdečně zváni.

Náboženství pro mladší děti je ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení pak v pátek ve 14.30.

Náboženství pro starší děti je také v pátek v 16.00.

 

2. Pán života a smrti povolal k sobě sestru Annu Vencovskou, která byla 20 let paní farářovou v našem sboru. Rozloučení s ní se koná zítra ve 14.00 v tomto kostele.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Jana Veselá z Opatova a také Eliška Veselíková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství kolem kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 33.1, 3-5

čtení Mt 19.30 - 20.16

text Mt 20.10 – 16

poslání Ko 3. 12-17, 23 – 24

písně Ž 118, 642, 694, 425, 678

doprovod: Jan Vávra

služba: Vlasta Ritzingerová a Michal Sadílek

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921