Sborová ohlášení 23.12. 2018

23.12.2018 10:31

Sborová ohlášení 23.12. 2018  (4. adventní, vánoční hra)      

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                    

1. Na Boží hod vánoční máme služby Boží v 9.00 se svatou večeří Páně.

   Na Štěpána máme shromáždění rovněž v 9.00. Kázat bude bratr farář Ladislav Havelka z Vysokého Mýta.

 

2. Na Boží hod má službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.

 

3. Farní charita Litomyšl se obrací s prosbou na všechny zájemce o koledování při Tříkrálové sbírce v Litomyšli v sobotu 5. ledna 2019 . Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

4. Dnes můžete ještě přispět na vánoční dárky pro naše děti. Sběrací listina je u služby. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit Ž 98. 1-3

čtení Iz 9. 2-3, 6-7 

poslání 1J 4. 7-12

písně 306, 290, ván. hra, 292, 297

doprovod: Eva Čejková

služba: Míla Fryaufová, Michal Sadílek       

kázání: dětská vánoční hra


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921