Sborová ohlášení 23.10. 2016

24.10.2016 13:23

Sborová ohlášení 23.10. 2016                                               

 

1. Příští neděli si budeme připomínat Den reformace. Služby Boží začínají v 9.00 hod.

Ve středu v 17.30 hod. je v našem sboru setkání s výkladem evangelického katechismu. Nyní je na programu kapitola Rodina a Manželství. 

Konfirmační cvičení a náboženství tento týden nebude. Děti mají prázdniny.

 

2. Bratr farář je do úterý na návštěvě našich evangelických sborů na Ukrajině v Oděsské oblasti (Bohemka a Sirotinka). Připomínají si 20 let od postavení svého kostela.

 

3. Na dnešní neděli na 14 hodin jsme pozváni do sboru ve Sloupnici na presbyterní konferenci. Program je vyvěšen na nástěnce. Pozvání se týká všech členů sboru.

 

4. V minulém týdnu měl narozeniny bratr Pavel Janeček a sestra Martina Hlavsová. Dnes má narozeniny sestra Iveta Benešová a v následujícím týdnu pak sestra Lydie Záleská a Anička Slušná. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.     

 

6. Stále ještě probíhá účelová sbírka na letošní opravy v našem sboru. Obnova našeho kostela nás stála v tomto roce 241.000,- Kč. Sběrací listina je u služby. Těm, kteří již na tento účel přispěli, velice děkujeme. Sbírka minulou neděli při ekumenických bohoslužbách vynesla 7218 Kč a byla předána církevnímu radovi EKD Dirku Stelterovi pro pomoc uprchlíkům v Německu. Chrámová sbírka příští neděli bude celocírkevní a bude na Jubilejní toleranční dar. To je fond, z kterého se sborům poskytují bezúroční půjčky na opravy. Dnešní sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Staršovstvo nabízí skříň v dolní místnosti.

 

8. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921