Sborová ohlášení 22.8. 2021

22.08.2021 08:20

Sborová ohlášení 22.8. 2021                                                             

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                    

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9 hodin. Jiná shromáždění o prázdninách nemáme.

 

2. V červenci a srpnu jsme měli 2 sbírky organizované naší Diakonií ČCE na pomoc po přírodních katastrofách. Sbírka na pomoc jižní Moravě vynesla 25.040,- Kč, předtím jsme ještě jako sbor poslali 20.000,- Kč a sbírka na pomoc západnímu Německu vynesla 6.500,- Kč. Za Vaši sounáležitost a obětavost děkujeme.

 

3. Službu příští neděli mají sestra Vlasta Ritzingerová a bratr Michal Sadílek.   

 

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

 

introit: Ž 96

čtení: 1.Kor 1,18-25

text: Mt 11,25-30

poslání: Gal 5,25-26

písně: 98, 627, 623, 678

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi

doprovod: Jan Vávra

kázala: Jarka Peňázová


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921