Sborová ohlášení 22.7. 2018

22.07.2018 10:44

Sborová ohlášení 22.7. 2018              

                                                                                                

 

1.  Služby Boží opět příští neděli v 9.00 hod.

Jiná shromáždění o prázdninách nemáme.

2. V pondělí Pán života a smrti povolal k sobě bratra Bohdana Musila ve věku 86 let. Rozloučit se s ním můžete zítra v 11.00 v tomto kostele.

3. Modlete se, prosím, za bratra Michala Veselíka, který po havárii na motorce leží v nemocnici v Ostravě.

4. Narozeniny má tomto týdnu sestra Věra Janečková a Bára Vondráčková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.

 

6. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Vítáme všechny prázdninové hosty. Jsme rádi, že tu jste s námi.

Po shromáždění Vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

introit Ž 33.20-22

čtení Mt 6.1-18

text Mk 2.21-22

poslání Ef 4.22-32

písně 33, 164, 672, 608, 611

služba: Vlastimil Voříšek

doprovod: Alena Běťáková               

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921