Sborová ohlášení 22.4. 2019 (Pondělí velikonoční)

22.04.2019 10:41

Sborová ohlášení 22.4. 2019 (Pondělí velikonoční)

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                            

1. Služby Boží máme opět za týden v neděli v 9.00 hod.

K biblické hodině se sejdeme zítra, v úterý v 19.00.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.30.

Náboženství pro děti je také v pátek ve 16.00.   

 

2. Příští neděli se ve sboru ve Džbánově koná seniorátní rodinná neděle ke které jsme zváni. Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

3. Narozeniny mají v tomto týdnu pak bratr Jaroslav Marek a sestry Vlasta Ritzingerová a Jaroslava Pelinková.

 

4. Příští neděli mají službu sestry Vlasta Ritzingerová a Markéta Vondráčková.

 

5. Jako každý rok začíná o Velikonocích Sbírka darů Jeronýmovy jednoty, která potrvá až do konce května. Prosím, pamatujte na ni. Podrobnosti jsou na vývěsce.  Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit Ž 145. 17-18

čtení Lk 24.13-35

text Lk 24.13-16, 30-32

poslání Ř 8. 34-39

písně: S324, S332, 334, S309, 622

doprovod: Jan Vávra

služba: Vlasta Ritzingerová, Markéta Vondráčková        

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921