Sborová ohlášení 22.12. 2019 (4. adventní, vánoční hra)

22.12.2019 10:28

Sborová ohlášení 22.12. 2019 (4. adventní, vánoční hra)  

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.Vánoční svátky budeme v našem sboru slavit těmito bohoslužbami:

            na Boží hod vánoční 25.12.  v 9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně                                          

            na Štěpána                 26.12. v 9.00 hod.

                                      

    na přelomu roku se sejdeme takto:

          poslední neděle v roce 29.12. v 9.00 hod.

          na Silvestra 31.12. v 16.30 hod. 

          na Nový rok 1.1. v 9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně

                                      v 16.00 novoroční přátelské setkání  

 

2. Mám vyřídit upřímné pozdravy od sestry farářové Anny Vencovské

 

3. Narozeniny mají v tomto týdnu sestra Lenka Mencová a bratři Jaroslav Koudelka a Emil Vávra. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Ke koupi je Evangelický kalendář a příručka „Na každý den“ za 130 Kč. 

 

5. Na Boží hod mají službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek.

 

6. Také dnes můžete přispět na vánoční nadílku pro naše děti. Listina je u služby. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

8. Po ohláškách bude následovat vánoční nadílka pro naše děti.

 

 

 

intrit Ž 113. 1-3

čtení Iz 9. 1-6

vánoční hra: Co uděláš Marie?

poslání Fp 4. 4-7

písně 294, 290, S6, S339, 306

doprovod: Eva Čejková

služba: Jan Kubíček 

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921