Sborová ohlášení 22.11. 2020

22.11.2020 07:00

Sborová ohlášení 22.11. 2020                                                         

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                      

1. Příští neděli je 1. neděle adventní. A už obnovíme naše nedělní shromáždění. Je to možné do 20 osob. Adventní bohoslužby se svatou večeří Páně budeme slavit opět v našem kostele v neděli v 9.00. 

 

2. Narozeniny má v příštím týdnu sestra Jaroslava Peňázová a Magdalénka Čejková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Presbyterskou službu má příští neděli bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.

 

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru. Svůj dar můžete zaslat na účet  sboru 222402179/0300 (vs: 201).

 

5. Přeji Vám požehnanou neděli. Mějte se dobře a buďte zdrávi.

 

 

 

 

 

introit Ž 145. 17, 20-21

čtení Gn 6.5-14a, 17-18, 22

text Mt 25.1-13

poslání Mt 7.21-27

písně 274, 259, 270, 669, 651

doprovod: Pavel Peňáz

upravil: Jura Běťák   

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921