Sborová ohlášení 22.10. 2017 (Neděle díkčinění, VP)

24.10.2017 13:51

Sborová ohlášení 22.10. 2017 (Neděle díkčinění, VP)                                    

1. Dnes odpoledne ve 14.00 hod. se v našem sboru koná okrsková presbyterní konference. Zváni jsou presbyteři a presbyterky z našeho sboru, ze Sloupnice a ze Džbánova. Shromáždění je ale otevřeno i dalším zájemcům. Přednášet na théma: „Martin Luther - co nám vlastně odkázal“ bude bratr kazatel David Beňa z Církve bratrské. Po přednášce bude prostor pro rozhovor.

Příští neděli slavíme Den reformace. Služby Boží budou v 9.00 hod. a kázat bude bratr vikář Jan Hrudka. Náš bratr farář bude v Bošíně.

V úterý v 17.00 hod. je setkání nad Biblí u Čejků v Dolním Újezdě.

Ve čtvrtek v 18.30 jsme zváni k biblické hodině v našem sboru (Jan).

Konfirmační cvičení i náboženství pro děti tento týden nebude.

 

2. V úterý (v Lilii chybně uveden čtvrtek) se v Městské knihovně koná přednáška KA s názvem "Tichá srdce". O klášterech a řádech bude hovořit spisovatelka Alena Ježková.  Začátek je v 18.00 hod.

 

3. Narozeniny měli v minulém týdnu bratr Pavel Janeček a sestra Martina Hlavsová. A v tomto týdnu mají narozeniny sestry Iveta Benešová, Lydie Záleská a Anna Slušná. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

Bratr farář František Beneš je po operaci v nemocnici a jeho stav je vážný. Prosím, modlete se za něj.

 

4. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi. 

 

5. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena pro sociální a charitativní pomoc. Také sbírka příští neděli je celocírkevní a bude na Jubilejní toleranční dar. Dopisy ke sbírkám jsou na vývěsce.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 145.15-16, 1-2

čtení Dt 26.1-11

text 1 Te 5. 16-18

poslání 1 Tm 6.6-12

písně 548, 638, 162, 397, 549, 177

doprovod: Alena Běťáková

služba: Miloslava Fryaufová

kázal: Václav Hurt, VP společně s Janem Hrudkou


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921