Sborová ohlášení 22.1. 2023

22.01.2023 09:00

Sborová ohlášení 22.1. 2023                                                       

                                                                                                              

  1. Vítáme u nás bratra kazatele Davida Beňu a děkujeme mu za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 29.1. v 9 hodin, kázat bude bratr vikář Petr Pazdera Payne. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou příští neděli povede bratr Jan Vávra.
  3. Bratr farář Daniel Matouš bude příští týden na farářském kurzu, v případě potřeby jej zastupuje sestra farářka Schusterová z Chocně.
  4. Náboženství pro děti je ekumenické ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin, biblická hodina tento týden nebude.
  5. U služby je možné za 170,- Kč zakoupit letošní Evangelický kalendář a čtení Na každý den.
  6. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena na fond, ze kterého se vypomáhá formou darů i půjček kazatelům a jejich rodinám v různých životních situacích, např. neštěstí v rodině, při odchodu do důchodu, při zdravotních problémech, při stěhování atp. Můžete také přispět do sbírky na probíhající rekonstrukci fary.
  7. Službu příští neděli má bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.
  8. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

písně: 204, 241, 344, 302, 410

služba: Čestmír Svoboda a Josef Čejka

doprovod: Jan Vávra

kázal: David Beňa

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921