Sborová ohlášení 21.8. 2016

24.08.2016 10:02

Sborová ohlášení 21.8. 2016                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Služby Boží jsou opět za týden v 9.00 hod.

Jiná shromáždění o prázdninách nemáme.

 

2. Bratr farář je do 26.8. na dovolené na Šumavě. V případě pohřbu ho zastupuje bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny.

 

3. Smuteční oznámení: 11. srpna odešel z této časnosti bratr farář Bohumil Kejř. Působil jako kazatel Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi a v Praze a posledních letech pak jako šefredaktor Kostnických jisker. Rozloučení s ním se koná v pondělí 29. srpna v 15.00 hod. v kostele ČCE v Praze na Jižním Městě.

Zemřela také sestra farářová Horáková nyní z Brandýsa. Pohřeb se koná za týden 27.8. v sobotu v Brandýse.

 

4. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr Michal Sadílek.

 

5. Dnešní chrámová sbírka určena je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke kávě a čaji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit

čtení  

text

poslání 

písně

kázal: Michal Sadílek


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921