Sborová ohlášení 20.6. 2021 (výroční sborové shromáždění)

20.06.2021 06:20

Sborová ohlášení 20.6. 2021 (výroční sborové shromáždění)       
                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                    
1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00. Souběžně s bohoslužbami máme také nedělní školu pro děti.
Zítra, v pondělí ve 20.00 se sejde ke své ustavující schůzi nové staršovsto, aby zvolilo kurátora, předsedu, místokurátora atd.
K biblické hodině se sejdeme v úterý v 18.30. Na programu je výklad  Epištoly k Židům.
Náboženství pro mladší děti bude ve čtvrtek v 16.00.
A konfirmační cvičení je v pátek v 14.30.
V pátek jste zváni k večeru na farní zahradě. Začátek zhruba v 17.00.
Pokud můžete, přijďte a přiveďte i své blízké.

2. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Pavel Macháček a Tadeáš Tichý. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

3. Službu příští neděli mají Josef Čejka, Milan Dvořák, Čestmír Svoboda.

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a občerstvení; dnes v altánku na zahradě.





introit Ž 118. 8, 14, 29
čtení Iz 55.1-11
text Lk 5. 1- 11
poslání 1 Pt 2. 1-9
písně 67, 433, 420, 425, 685
služba: Michal Veselík, Vlastimil Voříšek
doprovod: Jan Vávra
kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921