Sborová ohlášení 21.5. 2023

21.05.2023 09:00

Sborová ohlášení 21.5. 2023                                                       

                                                                                                           

  1. Děkujeme bratru faráři Danielu Matoušovi za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 28.5. v 9 hodin, kázat bude bratr Petr Pazdera Payne, je to svatodušní neděle a budeme slavit večeři Páně. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou povede sestra Magda Veselíková.
  3. Náboženství pro děti je ekumenické v pondělí v 15 hodin ve Školamyšli, biblická hodina je ve čtvrtek v 18 hodin na faře ve Sloupnici.
  4. V úterý 16.5. zemřel bratr Jaroslav Koudelka, pohřeb bude zde v kostele v pátek 26.5. ve 15 hodin.
  5. Staršovstvo připravuje dětské dopoledne na poslední neděli v tomto školním roce 25.6. Přesná náplň se ještě tvoří. Máme krásnou zahradu a altánek a přírodu na dosah, možná bude i nějaký výlet, zveme všechny rodiny.
  6. Dále bychom Vás rádi pozvali na sborový víkend pro všechny generace 22.-24.9. na Horském domově v Herlíkovicích, kde už jsme jednou jako sbor byli. Přihlašujte se prosím do konce května na listinu zde v kostele, stránky ubytování jsou horskydomov.cz.
  7. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru. Je možné také přispět do sbírky na probíhající rekonstrukci fary a do konce května také prosím pamatujte na sbírku na Jeronýmovu jednotu. Postní sbírka pro Diakonii vynesla celkem 8.500,- Kč a sbírka na HDL Jeronýmovy jednoty o Velikonocích vynesla 6.150,- Kč.
  8. Službu příští neděli mají bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.
  9. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

písně:564, 589, 772, starý 256, 408

služba: Miloslava Fryaufová a Jiří Běťák

doprovod: Magdalena Sadílková

kázal: Daniel Matouš

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921