Sborová ohlášení 21.5. 2017

23.05.2017 15:16

Sborová ohlášení 21.5. 2017                                                                              

  

1. Služby Boží budou opět v neděli v 9.00 hod. Kázat bude bratr David Beňa, kazatel Církve bratrské.

Konfirmační cvičení je v pátek v 14.15

Náboženství pro děti také v pátek v 16.00 hod.

Za 14 dnů, na Neděli svatodušní (4. června) budeme mít sborový den pro děti. Program je naplánován na dopoledne i odpoledne včetně společného oběda ve sboru. Prosím, aby jste na to pamatovali.

 

2. Bratr farář bude mít od soboty do čtvrtka dovolenou. V případě pohřbu jej zastupuje bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny.

 

3. Včera skončilo v Praze třetí zasedání  34. synodu naší církve. Jako obvykle synod projednal mnoho bodů a přijal hodně usnesení. Bratr farář zájemcům rád podá podrobnější informace.

 

4. Do konce května probíhá Sbírka darů Jeronýmovy jednoty na opravy kostelů a far v naší církvi. Sbírku vám velice doporučujeme. Náš sbor JJ žádá letos o dar 20 000 Kč jako příspěvek na výměnu plynového kotle na faře. Podrobnosti o JJ jsou na vývěsce.

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Příští neděli má službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.

 

6. Sdělení faráře

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit Ž 99. 1-3

čtení Zj 5. 1-14

text Fp 2.6-11

poslání Mt 28.18-20

písně 353, 408,1-4,7,11, 355, 236, 449

kázal: Václav Hurt                                                                                                                    

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921